ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ DOCTOR NEXT2ME

I. ΓΕΝΙΚΑ

Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία με την εμπορική ονομασία Doctor Next To Me (DN2Me), όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν (εφεξής η « Υπηρεσία» ) που παρέχεται από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία DOCTOR NEXT TO ME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Γαλήνης αριθ. 45, ΤΚ 15772, Ζωγράφου, Ελλάδα, με ΑΦΜ 800869936, ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών, με αριθμό ΓΕΜΗ 143485601000 και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 212 1042659, email [email protected] (εφεξής η "DN2ME" ή «Εταιρεία», «εμείς», «μας» ), μέσω μιας Πλατφόρμας ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που είναι προσβάσιμη από εφαρμογή κινητών (Mobile App), διαθέσιμη για μεταφόρτωση (download) σε συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές, από διάφορα MOBILE STORES, τα οποία καθορίζουμε κατά καιρούς (η « Εφαρμογή »).

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας (εφεξής οι «Γενικοί Όροι Χρήσης» ή οι «Γενικοί Όροι» ), όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της Εταιρείας και όσων μεταφορτώνουν την Εφαρμογή και αποκτούν πρόσβαση ή/και κάνουν χρήση της Υπηρεσίας.

Με τη μεταφόρτωση της Εφαρμογής και την πρόσβαση και πλοήγηση στην Πλατφόρμα ή/και την εγγραφή σας ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας της DN2ME, με οποιαδήποτε ιδιότητα, βεβαιώνετε την ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ).

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της DN2ME που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής και της Πλατφόρμας και να μην προβείτε σε εγγραφή σας στην Πλατφόρμα ή χρήση της Υπηρεσίας. Η μεταφόρτωση της Εφαρμογής ή/και η εγγραφή σας ως Μέλος στην Πλατφόρμα ή η χρήση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους σας με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που εισέρχεστε στην Πλατφόρμα και κάνετε χρήση της Υπηρεσίας, επιβεβαιώνετε εκ νέου τη συμφωνία σας με τη DN2ME με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) την Υπηρεσία οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. H Εταιρεία θα σας ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στους ουσιώδεις Όρους και Προϋποθέσεις («Αλλαγές») 15 ημέρες πριν την υλοποίηση των εν λόγω Αλλαγών με αποστολή σχετικού ενημερωτικού e-mail στο e-mail που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λήξει η συμβατική σας σχέση με την Εφαρμογή, έχετε το δικαίωμα να αποστείλετε e-mail στο [email protected] πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής. Η λύση της συμβατικής σχέσης θα επέλθει εντός 15 ημερών από την παραλαβή της προειδοποίησης .

Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν καταλαμβάνει περιστατικά ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρεία μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις Αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο [email protected] πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης τους στην Πλατφόρμα. Οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή σας στην Πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της ίδιας της Υπηρεσίας μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών .

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους Χρήστες, οι δε Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, να καταργήσει ή παραμετροποιήσει την Εφαρμογή, ή ορισμένες λειτουργίες ή χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας.

Η χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας από τους Χρήστες και οποιαδήποτε συναλλαγή σας μέσω της Εφαρμογής, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι θα πρέπει να τηρείτε τους Όρους Χρήσης του παρόχου που συνεργάζεστε (οι « Όροι Χρήσης Παρόχου »).

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Με την εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε ότι οποιαδήποτε αξίωσή σας κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους/ Χρήστη για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζετε στη DN2ME για τις ενέργειες/ παραλείψεις των προσώπων αυτών.
II.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ/ ΑΣΘΕΝΗΣ

  1. Εγγραφή – Λογαριασμός Χρήστη


Η Doctor Next to Me είναι η υπηρεσία η οποία διασυνδέει εσάς, που στα πλαίσια ταξιδιού ή/και εν γένει αντιμετωπίζετε κάποιο επείγον ή/και μη, πρόβλημα υγείας και αναζητάτε πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, (εφεξής οι «Ταξιδιώτες », ή «Ασθενείς», ή «Χρήστες» «εσείς», «εσάς» «σας» ), με ιατρούς από τη μια μεριά για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης (εφεξής οι «Ιατροί» ή «Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας » ή «Φορείς Υγείας» ) και με Ταξιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες / Εταιρείες Παροχής Βοήθειας (Travel Assistance) (εφεξής οι «Ασφαλιστικές Εταιρείες» ή οι «Ασφαλιστικοί Φορείς» ), εφόσον είστε ασφαλισμένοι, για τη διαχείριση τυχόν ασφαλιστικών σας απαιτήσεων για κάθε υπηρεσία υγείας που λαμβάνετε μέσω της Υπηρεσίας της DN2ME.


Η εγγραφή των Χρηστών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας ανά περιστατικό. Εφόσον λήξει η χρήση της Υπηρεσίας ανά περιστατικό, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το Λογαριασμό του. Ωστόσο με το άνοιγμα και διατήρηση του Λογαριασμού, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση αφενός της Υπηρεσίας γρήγορα και εύκολα, παράλληλα δε να δημιουργήσει έναν προσωπικό Λογαριασμό (Προφίλ), ο οποίος του δίνει μέσα από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργείες του, διάφορες υπηρεσίες και εργαλεία διαχειριστικά. Για παράδειγμα μέσα από το Μενού της Εφαρμογής μπορεί ο Χρήστης να δει το προφίλ του το οποίο περιλαμβάνει: τα προσωπικά στοιχεία (όπως πληροφορίες Λογαριασμού, ήτοι ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email και ταχυδρομική διεύθυνση), τα στοιχεία του Ασφαλιστηρίου (εφόσον διαθέτει), τα στοιχεία πληρωμής του . Επίσης μπορεί να επικαιροποιεί τα δεδομένα του, να βλέπει το ιστορικό των Περιστατικών του στην Εφαρμογή (πχ. πόσες φορές έκανε χρήση, ποιοι γιατροί τον εξυπηρέτησαν, που, πότε και με τι κόστος, το ιατρικό ιστορικό για κάθε Περιστατικό και τις ιατρικές υπηρεσίες που έλαβε για κάθε Περιστατικό,τις πληρωμές που έχει κάνει (ποια Ασφαλιστική Εταιρεία, πότε και για ποιο ποσό) και τυχόν τις αξιολογήσεις στις οποίες έχουν προβεί). Να σημειωθεί ότι στο Προφίλ του Χρήστη τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες έως και 10 χρόνια.


Η εγγραφή και η συμμετοχή του Χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων του που χορηγεί στην Πλατφόρμα και η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μας χορηγεί. Τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες χορηγούν κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία αλλά και τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα από αυτούς ή μέσω αυτής στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η DN2ME τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Με την εγγραφή του ο Χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.


Η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία είναι γρήγορη και απλή: εισάγει τη χώρα προέλευσης και τη γλώσσα που επιθυμεί, απαραίτητα δεδομένα για να γνωρίζει ο Φορέας Υγείας τη γλώσσα συνεννόησης μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), έναν κωδικό πρόσβασης (password). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγει η Εταιρεία στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της να αναγνωρίζει τους Χρήστες της Υπηρεσίας κάθε φορά που αιτούνται πρόσβασης σε αυτή, αλλά και για την ασφάλεια των συναλλαγών των ίδιων των Χρηστών. Στη συνέχεια, ο Χρήστης, οφείλει να εισάγει το όνομα και το επώνυμό του υποχρεωτικά ως ελάχιστα δεδομένα για σκοπούς ταυτοποίησης, και οπωσδήποτε ένα κινητό τηλέφωνο με σκοπό την άμεση επικοινωνία μαζί του για ζητήματα που αφορούν στην κάλυψη του περιστατικού στα πλαίσια της Υπηρεσίας και τη χρήση της Υπηρεσίας εν γένει.

Για το άνοιγμα Λογαριασμού απαραίτητα προϋπόθεση είναι ο Ασθενής να κάνει αποδοχή των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, ο Χρήστης υποβάλλει στην Πλατφόρμα την αίτηση εγγραφής του. Η Πλατφόρμα αποστέλλει στον αιτούντα Χρήστη στο email που δηλώθηκε στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής, ένα μήνυμα με το οποίο του ζητείται να επιβεβαιώσει την εγγραφή του στην Υπηρεσία. Εφόσον ο Χρήστης προβεί στην ενέργεια επιβεβαίωσης, θα λάβει ένα κωδικό επιβεβαίωσης τον οποίο και πρέπει να εισάγει στην Πλατφόρμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του και να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός του στην Υπηρεσία.Προαιρετικά ο Χρήστης μπορεί μέσω του Προφίλ του να δηλώσει την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του. Εφόσον ο Χρήστης είναι ασφαλισμένος, δύναται μέσω του Προφίλ του να εισάγει το email Ασφαλιστικής Εταιρείας, τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, τον αριθμό ref. Assistance (αριθμός περιστατικού) , τη χώρα προορισμού του, τις ημερομηνίες ταξιδιού του και το μοναδικό για κάθε συμβόλαιο αριθμό περιστατικού. Σε περίπτωση που το email της Ασφαλιστικής Εταιρείας δεν είναι καταχωρημένο στην Εφαρμογή (δεν είναι συνεργάτης της Εταιρείας) θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε με την Ασφαλιστική Εταιρεία και να την καταχωρήσουμε στην Εφαρμογή που σημαίνει ότι δίνοντας τη συγκατάθεσή σας μας δηλώνετε παράλληλα ότι νομιμοποιείστε να δώσετε στην Εταιρεία το εν λόγω email για τον εν λόγω σκοπό. Ο Χρήστης οφείλει να εισάγει τα σε ισχύ στοιχεία του Ασφαλιστικού Φορέα και ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για κάθε Περιστατικό για την αντιμετώπιση του οποίου κάνει χρήση της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης είτε έχει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο είτε όχι, δύναται να καταχωρήσει και τα στοιχεία πληρωμής του Visa (αριθμό κάρτας, στοιχεία κατόχου και ημερομηνία λήξης ώστε να λάβει η Εταιρεία την αμοιβή της και την αντίστοιχη ο Φορέας Υγείας ως ορίζεται στα πλαίσια της Υπηρεσίας. Η χρέωση της κάρτας του Χρήστη θα γίνει σε περίπτωση που είτε δεν υπάρχει ενεργή ασφάλιση του Ταξιδιώτη, είτε στην περίπτωση που παρόλο που υπάρχει ασφάλεια, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν εγκρίνει το Περιστατικό, ή καλύπτει αυτό εν μέρει. Σημειώνεται ότι η χρέωση της κάρτας θα λάβει χώρ α μόνο αφού έχει σταλεί η Ιατρική Έκθεση από τον Ιατρό. Τα στοιχεία της κάρτας του Χρήστη δεν τηρούνται από την Εταιρεία αλλά από εγκεκριμένο ίδρυμα πληρωμών μέχρι τη διεκπεραίωση του Περιστατικού, εκτός και αν ο Χρήστης δώσει τη συγκατάθεση του στην Ε ταιρεία να κρατήσει τα στοιχεία αυτά και για τυχόν μελλοντική χρήση.Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει (μπλοκάρει) το Λογαριασμό του Ασθενή προσωρινά, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει χρήματα στην κάρτα του όταν γίνει η εκκαθάριση και έχει λάβει χώρα ένα Περιστατικό και επιπλέον εαν η Εταιρεία κρίνει ότι η συμπεριφορά του Χρήστη είναι αντίθετη με τους παρόντες όρους (πχ. αν αναφέρει κάποιος Ιατρός ότι εκφράστηκε με υβριστικά σχόλια , ή αν καλεί Ιατρούς τακτικά και τους ακυρώνει τελευταία στιγμή πάνω από 5 φορές σε διάστημα ενός μήνα ή, αν η Εταιρεία εντοπίσει ότι προβαίνει σε πράξεις εκτός της διαδικασίας που ορίζεται στους όρους χρήσης της Εφαρμογής. Στην περίπτωση μπλοκαρίσματος του Λογαριασμού σημαίνει ότι ο Ασθενής δε θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για Περιστατικό. Παρόλα αυτά θα έχει το δικαίωμα να συνδέεται στο Λογαριασμό του για να κάνει αλλαγές στο Προφίλ του και να έχει πρόσβαση σε προηγούμενα Περιστατικά ή σε άλλες προσωπικές πληροφορίες. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παύσει το μπλοκάρισμα του Λογαριασμού του Χρήστη με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης έρθει σε επικοινωνία με την Εταιρεία και προβεί σε ικανοποιητικές, κατα την κρίση της εταιρείας, αιτιολογήσεις αναφορικά με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του.


  1. Η Υπηρεσία στη διάθεση του Ταξιδιώτη/ Ασθενούς - Χρήστη


Η Εταιρεία αναλαμβάνει, για κάθε αίτημα που υποβάλλεται στην Υπηρεσία για μετάβαση του Ιατρού στο σημείο που βρίσκεστε, να εντοπίσει και παρουσιάσει στην Εφαρμογή τους Ιατρούς της κατηγορίας που τυχόν έχετε επιλέξει, οι οποίοι βρίσκονται κοντά σας, ήτοι μέχρι και σε απόσταση δέκα (10) χιλιομέτρων και κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας είναι ενεργοί και διαθέσιμοι στην Υπηρεσία. Εφόσον επιλέξετε τον Ιατρό που επιθυμείτε να μεταβεί στο χώρο σας η Εταιρεία ειδοποιεί τον Ιατρό διαβιβάζοντας σε αυτόν το αίτημά σας, με τις διαδικασίες και επιφυλάξεις που τίθενται στο παρόν.


Η Εταιρεία δεν προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τους Ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Εφαρμογή ή/και τις παρεχόμενες από αυτούς ιατρικές υπηρεσίες. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της εμπειρίας, του επιπέδου υπηρεσιών οποιουδήποτε διαθέσιμου στην Πλατφόρμα Ιατρού η/και ιατρικής υπηρεσίας παρεχόμενης από τους Ιατρούς της Πλατφόρμας. Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τους Ιατρούς και τις παρεχόμενες από αυτούς ιατρικές υπηρεσίες, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους της Εταιρείας. Συνιστάται να μην βασίζεστε στη φωτογραφία για την επιλογή του Ιατρού, καθώς οι φωτογραφίες αναρτώνται από τους ίδιους τους Ιατρούς και η Εταιρεία δεν έχει καμία δυνατότητα επιβεβαίωσης αυτών, επικαιροποίησής τους κτλ. Επιπλέον η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν προτείνει, υποδεικνύει ή επιλέγει το Φορέα Υγείας για εσάς. Την επιλογή την κάνετε εσείς και φέρετε και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή σας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία μέσω της Υπηρεσίας δεν μπορεί να εντοπίσει διαθέσιμο Φορέα Υγείας σε μια απόσταση δέκα (10) χιλιομέτρων από το σημείο εντοπισμού σας, θα ενημερωθείτε σχετικά. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει το Περιστατικό με κάθε τρόπο και μέσο και να εντοπίσει Ιατρό για το Περιστατικό ή/και να προσφέρει υπηρεσίες υγείας στους Χρήστες, αλλά εφόσον εντοπίσει διαθέσιμους Ιατρούς πλησίον στο Περιστατικό, να τους παρουσιάσει. Επομένως για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γεωεντοπισμού του Χρήστη, διαφορετικά δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός Ιατρών και η επί τόπου μετάβαση των Ιατρών στον Ταξιδιώτη/ Ασθενή .


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε τους διαθέσιμους Ιατρούς με βάση την αναζήτηση που έχετε κάνει, είτε σε μορφή λίστας, είτε σε μορφή χάρτη – και στις δύο περιπτώσεις προβάλλονται με βάση την απόσταση στην οποία βρίσκονται από το σημείο που βρίσκεται, από την κοντινότερη στην πιο απομακρυσμένη. Μπορείτε να δείτε τον εκτιμώμενο χρόνο που ο κάθε Ιατρός θα είναι δίπλα σας και βεβαίως να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες προφίλ τους.


Να σημειωθεί ότι το σημείο γεωεντοπισμού του Ιατρού ορίζεται με βάση την τρέχουσα θέση του και όχι με βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Υπηρεσία κατά την εγγραφή του για να δέχεται επισκέψεις. Τα στοιχεία αυτά τα έχει δηλώσει οικειοθελώς ο Ιατρός κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία και έχει δώσει τη συγκατάθεσή του να εμφανίζονται σε αναζήτηση από τους Χρήστες. Αφού επιλέξετε τον Ιατρό που επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε προς τον Ιατρό φωτογραφία ή γραπτό μήνυμα, δίνοντας μια περιγραφή του περιστατικού ή/και να καλέσετε τον Ιατρό μέσω της Εφαρμογής με την προϋπόθεση ότι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για την επικοινωνία- κλήση μέσω ηχητικού μηνύματος ή video με τον Ιατρό, θα πρέπει να έχει γίνει η επιλογή και αποδοχή του περιστατικού από τον Ιατρό.

Παράλληλα, εφόσον έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας τα στοιχεία Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η Πλατφόρμα αποστέλλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία τα απαραίτητα στοιχεία (στοιχεία ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου Ταξιδιώτη και χώρα που βρίσκεται κατά την χρήση της Υπηρεσίας), προκειμένου η τελευταία να διενεργήσει ελέγχους ταυτοποίησης και να διαπιστώσει την ύπαρξη ενεργού ή όχι ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στη συνέχεια διαβιβάζεται στον Ασφαλιστικό Φορέα το μήνυμα του Ταξιδιώτη προς τον Ιατρό που περιγράφει το Περιστατικό, οπότε και η Ασφαλιστική εξετάζει κατά πόσο δύναται να καλύψει το Περιστατικό. Εφόσον εμπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη του Ταξιδιώτη το Περιστατικό, στη συνέχεια η Ασφαλιστική Εταιρεία ενημερώνει στην Εφαρμογή θετικά, οπότε και δεν απαιτείται χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Χρήστη. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύψει για οποιοδήποτε λόγο το περιστατικό, θα ενημερωθείτε άμεσα, οπότε και έχετε την επιλογή να δηλώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας για να γίνει η δέσμευση του ποσού ως εγγύηση σας. Υπάρχει και η περίπτωση η Ασφαλιστική Εταιρεία να καλύψει μέρος του ποσού της Υπηρεσίας, οπότε και πάλι θα ενημερωθείτε μέσω της Εφαρμογής για την ανάγκη να καλύψετε τυχόν υπόλοιπο ποσό με δικά σας μέσα (μέσω πιστωτικής). Μόνο εφόσον δεχτείτε την πληρωμή απευθείας από εσάς και με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας και η συναλλαγή είναι δυνατή, θα γίνεται η χρέωση και επομένως θα ενεργοποιείται και η Υπηρεσία. Αποτελεί δική σας αποκλειστική ευθύνη η οικονομική κάλυψη της Υπηρεσίας και η Εταιρεία, οι Ιατροί και η Ασφαλιστική Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστείτε σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ή αδυναμία πληρωμής από δική σας υπαιτιότητα. Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο Χρήστης ενώ έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν το δηλώσει στην Υπηρεσία, ή δηλώσει αυτό με εσφαλμένα στοιχεία, ή και σε κάθε περίπτωση, ενώ δηλώσει αυτό, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν το καλύψει, ή καλύψει το περιστατικό εν μέρει.


Ο Ιατρός θα μεταβεί στο σημείο που βρίσκεστε, μόνο εφόσον λάβει ειδοποίηση από την Εταιρεία μετά την έγκριση της Ασφαλιστικής Εταιρείας για το Περιστατικό, ή σε περίπτωση μη κάλυψης σας από την Ασφαλιστική Εταιρεία ή μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μετά την έγκριση εκ μέρους της τράπεζάς σας για τη δέσμευση του ποσού ως εγγύηση. Ο Ταξιδιώτης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Γιατρό ως αναφέρεται και ανωτέρω, ήτοι μέσω γραπτού μηνύματος ή με κλήση μέσω της Εφαρμογής. Για την κλήση μέσω της Εφαρμογής, απαιτείται σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και οι χρεώσεις θα είναι αυτές του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. Μόνο εφόσον το περιστατικό έχει γίνει αποδεκτό από τον Ιατρό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και μέσω ηχητικού μηνύματος ή video ως αναφέρεται και ανωτέρω.


Ο Ιατρός εφόσον μεταβεί στο τόπο που βρίσκεται ο Ταξιδιώτης που τον κάλεσε, παρέχει τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εφόσον ολοκληρώσει ο Ιατρός τις υπηρεσίες του, συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία του ενημερωτικού ιατρικού σημειώματος (medical

report ) με υπαγόρευση ή πληκτρολόγηση κειμένου (συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων, παραπομπή σε ειδικό γιατρό, περαιτέρω εξετάσεις ή νοσηλεία κτλ), τα οποία ανεβαίνουν στην Πλατφόρμα και η αυτή με τη σειρά της το διαβιβάζει σε εσάς μέσω email αλλά και στην Ασφαλιστική Εταιρεία για έγκριση. Οφείλετε να συνδράμετε τον Ιατρό και να του χορηγήσετε τυχόν έγγραφα που θα σας ζητηθούν, όπως το διαβατήριο σας για συμπλήρωση στοιχείων κτλ.


Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Ιατροί και οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες υγείας στην Πλατφόρμα, καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από την Εταιρεία με βάση το σημείο γεωεντοπισμού τους σε σχέση με αυτό του Ταξιδιώτη που καλεί τους Ιατρούς της Πλατφόρμας. Ειδικότερα η σειρά εμφάνισης βασίζεται και επηρεάζεται αποκλειστικά από την απόστασή τους σε σχέση με τον Ταξιδιώτη -ασθενή και στη συνέχεια προβάλλονται βάσει της χιλιομετρικής απόστασης από το στίγμα του ταξιδιώτη και σε δεύτερο επίπεδο κατά αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο του Ιατρού. Σημείωση ότι τα επώνυμα με λατινικούς χαρακτήρες θα προηγούνται στην κατάταξη από αυτά με ελληνικούς χαρακτήρες . Στην περίπτωση ωστόσο που ο Χρήστης έχει βάλει φίλτρα στην αναζήτηση Ιατρού με βάση την ειδικότητα, τότε η Πλατφόρμα εμφανίζει τους πλησιέστερους Ιατρούς της ειδικότητας που επέλεξε ο Ταξιδιώτης ασθενής. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαφοροποιήσει μονομερώς τον τρόπο εμφάνισης των Ιατρών, με σχετική ενημέρωση , όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με την τροποποίηση των παρόντων.


Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε οποτεδήποτε το αίτημά σας για επιτόπια μετάβαση του Ιατρού στο σημείο που βρίσκεστε. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιατρό σας. Σε περίπτωση που ο Ιατρός ακυρώσει την απόφασή του να μεταβεί στο σημείο που βρίσκεστε μετά από αίτημά σας, θα ενημερωθείτε μέσω της Εφαρμογής και εμείς θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τυχόν άλλο Ιατρό που να βρίσκεται πλησίον του σημείου που φαίνεται να βρίσκεστε μέσω του γεωντοπισμό. Αν και εφόσον εντοπιστεί κάποιος θα ενημερωθείτε, οπότε και επιλέγετε όποιον εσάς σας εξυπηρετεί και ακολουθείται η ίδια διαδικασία.


Η Εταιρεία δε δεσμεύεται ότι θα έχει στην Υπηρεσία Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ή ότι θα είναι διαθέσιμοι, αν και μέλη της Υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών σας, ωστόσο λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για το σκοπό της άμεσης και αποτελεσματικής σας εξυπηρέτησης.


Επιπλέον η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που η Ασφαλιστική σας Εταιρεία δεν εγκρίνει το συμβόλαιό σας ή το περιστατικό που δηλώνετε στην Υπηρεσία ή καλύπτει αυτό εν μέρει, καθόσον αναγνωρίζετε ότι η έγκριση γίνεται βάσει των όρων του συμβολαίου σας που εσείς έχετε απευθείας συνάψει με τον Ασφαλιστικό σας φορέα και εμείς δεν αποτελούμε συμβαλλόμενο μέρος αναφορικά με τους όρους του συμβολαίου και τυχόν έγκριση ή απόρριψη του.


Επειδή η Υπηρεσία μας προς εσάς εξαντλείται στην αναζήτηση και προβολή προς εσάς Ιατρών που βρίσκονται κοντά σας και στη διευθέτηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να καλύψει η Ασφαλιστική σας Εταιρεία το περιστατικό που έχετε δηλώσει στην Υπηρεσία, εφόσον είστε ασφαλισμένοι, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστείτε στην υγεία, την περιουσία σας ή άλλως, καθόσον δεν παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες, δεν εγγυόμαστε ότι θα τύχετε περίθαλψης, ή ότι οι ιατρικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν θα είναι άμεσες ή οι πρέπουσες, παρόλα τα μέτρα που λαμβάνουμε. Το αν ένα περιστατικό είναι επείγον ή όχι δεν καθορίζεται από εμάς αλλά εσάς, ούτε φέρουμε την ευθύνη αν τυχόν υπάρξει καθυστέρηση ως προς τη μετάβαση των Ιατρών που έχετε καλέσει σε εσάς. Εμείς σας παρέχουμε όλα τα μέσα για να διαπιστώνετε απευθείας την εγγύτητα των Ιατρών και το χρόνο αναμονής σας, για να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Ιατρό ή/και μαζί μας.


Λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέσο για να διαπιστώνουμε την ύπαρξη των Ιατρών και την πληρότητα των προσόντων τους που δηλώνουν στην Υπηρεσίας ( διασταυρώνουμε τα στοιχεία τους με τους οικείους τους Ιατρικούς Συλλόγους, ωστόσο ουδεμία εγγύηση σας παρέχουμε ως προς την αυθεντικότητα των πληροφοριών που χορηγούν στην Υπηρεσία και έχετε και εσείς πρόσβαση για την ενημέρωσή σας.


Η Εταιρεία δε συμβάλλεται με τους Ιατρούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους εργασιακή σχέση, με σχέση αντιπροσωπείας, πρόστησης κτλ. Η χρήση της Πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιατρική πράξη, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως μέσο υποκατάστασης του ιατρού και των κάθε είδους διαγνώσεων, θεραπειών, παρακολουθήσεων, συμβουλών και εξετάσεων που παρέχονται ή δύναται να παρασχεθούν από Φορείς Υγείας. Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για την επιλογή του Ιατρού και της ειδικότητας, για την αμεσότητα με την οποία αποφάσισε να χειριστεί ένα Περιστατικό υγείας του, για το χρόνο αντιμετώπισής του, τη θεραπεία και τις περαιτέρω ιατρικές πράξεις. Επομένως πρέπει ο Χρήστης να απευθύνεται σε Ιατρούς σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την κρίση του μέσου ανθρώπου τούτο κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο ή επιβεβλημένο από τις περιστάσεις και να μην αναβάλλει ή αποφεύγει να επισκεφθεί ιατρό. H Πλατφόρμα δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους ασφαλιστικούς φορείς.Β. ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ


  1. Εγγραφή Ιατρού

Στην Πλατφόρμα δύνανται να εγγραφούν Ιατροί οι οποίοι α) δεν παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς-νοσοκομεία και επίσης β) έχουν ασφάλεια αστικής ευθύνης για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών εκ μέρους τους. Η εγγραφή του Ιατρού στην Πλατφόρμα και η δημιουργία Λογαριασμού, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους του. Για τη δημιουργία Λογαριασμού (Προφίλ) συμπληρώνει απλά και γρήγορα τα ακόλουθα προσωπικά του δεδομένα: Καταρχήν τη χώρα και τη γλώσσα που επιθυμεί, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγει η Εταιρεία στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της να αναγνωρίζει τους Ιατρούς ως Χρήστες της Υπηρεσίας αλλά και για την ασφάλεια των συναλλαγών των ίδιων των Ιατρών/Χρηστών. Στη συνέχεια ο Ιατρός οφείλει να εισάγει το ΑΦΜ του υποχρεωτικά για σκοπούς τιμολόγησης και επιπλέον υποχρεωτικά το όνομα και το επώνυμό του για σκοπούς ταυτοποίησης, , το κινητό τηλέφωνο για την επικοινωνία μαζί του από τους Ασθενείς αλλά και από την Εταιρεία για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την κάλυψη ενός περιστατικού και τη χρήση εν γένει της Υπηρεσίας, καθώς και την ειδικότητά του .


Εφόσον ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, και αποδεχτεί ο Ιατρός τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, υποβάλλει αίτημα εγγραφής Μέλους στην Πλατφόρμα. H Πλατφόρμα αποστέλλει στον αιτούντα Ιατρό στο email που δηλώθηκε στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής, ένα μήνυμα με το οποίο του ζητείται να επιβεβαιώσει την εγγραφή του στην Υπηρεσία. Εφόσον ο Ιατρός προβεί στην ενέργεια επιβεβαίωσης, θα λάβει ένα κωδικό επιβεβαίωσης τον οποίο και πρέπει να εισάγει στην Πλατφόρμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του και να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός του στην Υπηρεσία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποδοχή από την Πλατφόρμα της εγγραφής του Ιατρού.Επιπλέον ο Ιατρός έχει τη δυνατότητα μέσω του Λογαριασμού του να δημιουργήσει το Προφίλ του και επομένως, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει οικειοθελώς τις γλώσσες που ομιλεί, τη χρονολογία αποφοίτησης του, το Ίδρυμα/Πανεπιστήμιο, το έτος λήψης της ειδικότητας, το φορέα στον οποίο εργάζεται, πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία προσωπικού του ιατρείου και ειδικότερα αν διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό και αν έχει λάβει βραβεία, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο σταθερό, ημέρες και ώρες λειτουργίας, καθώς και πληροφορίες σχετικές με το διαθέσιμο ιατρικό του εξοπλισμό , φωτογραφίες του και το προφίλ του στο Linkedin. Σημειώνει επιπλέον αν ενδιαφέρεται για περιστατικά άμεσης ανάγκης, ή για μετάβαση δική του στο χώρο του ασθενούς ή/και όλα τα ανωτέρω.Με το άνοιγμα του Λογαριασμού, ο Ιατρός έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του διαχειριστικού εργαλείου της DN2ME, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο Γιατρό να διαχειριστεί το προφίλ του (πχ προσθήκη αφαίρεση, επικαιροποίηση των πληροφοριών), τα Περιστατικά που χειρίστηκε μέσω της Εφαρμογής (πχ Όνομα, ημερομηνία, τοποθεσία, στοιχεία ασθενούς που έχει δηλώσει, medical report, τρόπος πληρωμής κτλ).


  1. Η Υπηρεσία στη διάθεση του Ιατρού


Οι Ιατροί έχουν τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν κατά δεδομένες χρονικές στιγμές να δέχονται κλήσεις από την Υπηρεσία για επείγοντα περιστατικά. Οι Ιατροί που εγγράφονται στην Υπηρεσία αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συμφωνούν ότι για τη λειτουργία της Υπηρεσίας οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για την επιτόπια μετάβασή του στο χώρο που ο Χρήστης Ασθενής έχει δηλώσει το επείγον περιστατικό, και ότι η διαθεσιμότητα τους αποτελεί βασικό σημείο για τη συνεργασία τους με την Εταιρεία και δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής, επομένως, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογείται να δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης επειγόντων περιστατικών. Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει (μπλοκάρει) το Λογαριασμό Ιατρού προσωρινά, εφόσον ο τελευταίος απορρίπτει ή ακυρώνει περιστατικό περισσότερες από 5 φορές εντός διαστήματος ενός (1) μήνα, εννοώντας ότι ο Ιατρός δεν έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αιτήματα για επείγοντα περιστατικά. Παρόλα αυτά θα έχει το δικαίωμα να συνδέεται στο Λογαριασμό του για να κάνει αλλαγές στο προφίλ του και να έχει πρόσβαση σε προηγούμενα περιστατικά ή σε άλλες προσωπικές πληροφορίες. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παύσει τα ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι ότι ο γιατρός έρθει σε επικοινωνία με την Εταιρεία και προβεί σε ικανοποιητικές, κατα την κρίση της εταιρείας, αιτιολογήσεις αναφορικά με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του.


Σε περίπτωση που αποφασιστεί η αναστολή (μπλοκάρισμα) ή διαγραφή του Λογαριασμού του Ιατρού, η Εταιρεία θα ενημερώνει με αιτιολογημένη απόφαση τον Ιατρό 30 ημερολογιακές ημέρες («περίοδος προειδοποίησης») πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω αποστολής e-mail στο email που έχει δηλώσει κατά το άνοιγμα Λογαριασμού. Στο e-mail θα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκεται η αναστολή μερικής ή ολικής πρόσβασης ή/και η οριστική ή προσωρινή διαγραφή του λογαριασμού ή και του προφίλ του.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης ο Ιατρός θα έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να εκφράσει την αντίρρησή του στην απόφαση της Εταιρείας, μπορεί να αποστείλει e-mail στο [email protected]__ εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί πως υπήρξε κάποιο λάθος ή ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένα επιεικέστερο μέτρο. Η Εταιρεία θα απαντήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του χρήστη, είτε αποδεχόμενη τις αιτιάσεις του χρήστη είτε απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να τηρήσει την ανωτέρω περίοδο προειδοποίησης πριν την αναστολή, πρόσβασης ή διαγραφής του Ιατρού σε περίπτωση που υφίσταται ένας από τους κατωτέρω λόγους:

α. Η Εταιρεία υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να διακόψει την πρόσβαση του Ιατρού στο σύνολο των οικείων υπηρεσιών κατά τρόπο που δεν της επιτρέπει να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης,

β. Η Εταιρεία διακόπτει την πρόσβαση στον Ιατρό για επιτακτικό λόγο βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο

γ. Ο συγκεκριμένος Ιατρός έχει επανειλημμένα και αποδεδειγμένα παραβιάσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποστείλει αιτιολογημένη απόφαση πριν την αναστολή πρόσβασης ή διαγραφής του Ιατρού σε περίπτωση που υφίσταται ένας από τους κατωτέρω λόγους:

α. Ο συγκεκριμένος Ιατρός έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, και η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να το αποδείξει επαρκώς

β. Η Εταιρεία υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση να μην αναφέρει τα συγκεκριμένα περιστατικά ή περιστάσεις, καθώς και τον λόγο ή τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή πρόσβασης ή διαγραφή του Ιατρού. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρία δεν υποχρεούται να αποστείλει αιτιολογημένη απόφαση στον Ιατρό.


Επαναφορά Λογαριασμού Ιατρού

Σε περίπτωση επαναφοράς του Ιατρού κατόπιν διαγραφής, η Εταιρεία θα του εξασφαλίζει την πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πλατφόρμας καθώς και την πρόσβαση σε προσωπικά ή άλλα δεδομένα ή και στα δυο, που είχαν δημιουργηθεί με την χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών της Πλατφόρμας πριν από την αναστολή ή τη διαγραφή.Εφόσον υπάρξει επείγον περιστατικό και α) ο Ιατρός είναι διαθέσιμος και β) η έγκριση τυχόν ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Ασθενούς/Χρήστη έχει δοθεί αν είναι ασφαλισμένος, ή ο Χρήστης έχει συναινέσει στη δέσμευση του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας, PayPal ή άλλως και γ) έχει επιλέξει τον Ιατρό ο Ασθενής, ειδοποιείται ο Ιατρός μέσω της Εφαρμογής, (με μήνυμα), παράλληλα δε, του αποστέλλεται τυχόν φωτογραφία ή γραπτό μήνυμα που έχει αποστείλει ο Ασθενής και το σημείο στο οποίο βρίσκεται και καλείται να μεταβεί, μέσω του συστήματος γεωεντοπισμού. Ο Ιατρός οφείλει να απαντήσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέσα σε πέντε (5) λεπτά αν αποδέχεται την κλήση ή όχι. Σημειώνεται ότι μόνο για σοβαρούς λόγους δύναται να απορρίψει ένα επείγον περιστατικό που του αποστέλλεται μέσω της Υπηρεσίας. Ως αναφέρεται και ανωτέρω, σε περίπτωση που δεν αποδεχτεί την κλήση για μετάβαση στον τόπο του επείγοντος περιστατικού μέσα σε πέντε (5) λεπτά, θεωρείται ως απόρριψη. Ρητά συμφωνείται πως σε περίπτωση που ο Ιατρός απορρίψει πέντε (5) περιστατικά σε διάστημα ενός (1) μήνα ή/και σε περίπτωση που ο Ιατρός δεν εμφανιστεί στο σημείο που τον έχει καλέσει ο ασθενής – Ταξιδιώτης μέσα από την Εφαρμογή πάνω από πέντε (5) φορές/ μήνα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τον Ιατρό από την Υπηρεσία, που σημαίνει να μην δέχεται αιτήματα για περιστατικά κτλ..


Προκειμένου να καταβληθεί η αμοιβή του Ιατρού για τις ιατρικές του υπηρεσίες, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Η Εταιρεία θα τηρεί αρχείο με τα Περιστατικά που έχουν χειριστεί οι Ιατροί μέσω της Υπηρεσίας για έ να έτος . Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν τα σχετικά τιμολόγια που εκδόθηκαν από τον Ιατρό και την Εταιρεία, την ιατρική αναφορά, τα δεδομένα του Χρήστη- Ασθενή. _ Είναι στην ευθύνη του εκάστοτε Ιατρού να τηρεί αντίγραφα των περιστατικών όσα και όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο Ιατρός δε μεριμνήσει να τηρήσει τυχόν αντίγραφα, καθόσον δεν παρέχεται η υπηρεσία της φύλαξης και αρχειοθέτησης μέσω της Εφαρμογής.


Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  1. Εγγραφή Ασφαλιστικών Εταιρειών


Για να ανοίξει Λογαριασμό η Ασφαλιστική Εταιρεία στην Πλατφόρμα, θα πρέπει καταρχήν να έχει ΑΦΜ που να είναι ενεργό. Εφόσον δηλώσει τα γενικά στοιχεία της, όπως ΑΦΜ, , πλήρη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, θα ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας του ατόμου που ορίζει ως αρμόδιο επικοινωνίας με την Εταιρεία για τα ζητήματα της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας). Επιπλέον μέσω του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, η Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να συμπληρώσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Προφίλ της και επομένως έχει την δυνατότητα να δηλώσει το ωράριο λειτουργίας για επικοινωνία μαζί τους κτλ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) του υπεύθυνου κάθε τμήματος, ήτοι του υπεύθυνου χειριστή των Περιστατικών και του υπεύθυνου Λογιστηρίου , τα οποία στοιχεία τηρούνται μόνο στην Εταιρεία για σκοπούς επικοινωνίας αναφορικά με τα Περιστατικά και την Υπηρεσία εν γένει. Τέλος εισάγει στοιχεία τιμολόγησης απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίων από τους Φορείς Υγείας. Στο σημείο αυτό υποβάλλεται η αίτηση στην Εταιρεία για το άνοιγμα Λογαριασμού. Μόλις η αίτηση εγκριθεί, η Εταιρεία ανοίγει για κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία δύο λογαριασμούς (ένα για τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου και ένα για τον Υπεύθυνο Χειριστή Περιστατικών).


Ρητά συμφωνείται ότι τα πρόσωπα που έχουν την νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν και προβαίνουν σε εγγραφή, (οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες) δηλώνουν υπεύθυνα με την εγγραφή της Ασφαλιστικής Εταιρείας στην Πλατφόρμα καθώς και μέσω τα αποδοχής των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, ότι διαθέτουν την απαραίτητη νόμιμη εξουσιοδότηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την διενέργεια όλων των πράξεων και όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στο παρόν, την Πλατφόρμα και τη χρήση της Υπηρεσίας και πως όλες οι ενέργειες ή/και παραλείψεις τους στην Εφαρμογή και στη χρήση της Υπηρεσίας, δεσμεύουν την Ασφαλιστική Εταιρεία που εκπροσωπούν.


Με το άνοιγμα του Λογαριασμού, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες αποκτούν πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης του διαχειριστικού εργαλείου της DN2ME, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις Ασφαλιστικές Εταιρείες να δούνε τα Περιστατικά και να αναζητήσουν αυτά βάσει της τρέχουσας κατάστασής τους (πχ ποια έχουν διεκπεραιωθεί, ποια εκκρεμούν και ποια έχουν απορριφθεί). Επιπλέον μπορεί να αναζητήσει τα περιστατικά με βάση (την κατηγορία του περιστατικού, πόσο πρόσφατο είναι και αλφαβητικά). . Για κάθε περιστατικό μπορεί να δει το όνομα του ασθενούς, πόσος χρόνος έχει περάσει που δεν έχει διεκπεραιωθεί, και άλλες πληροφορίες. Στη καρτέλα κάθε περιστατικού βλέπει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τη ιατρικό ιστορικά, τα στοιχεία που διαβιβάζει ο Ταξιδιώτης και αφορούν σε στοιχεία διαβατηρίου, τη δήλωση τροχαίας σε περίπτωση ατυχήματος κτλ. Επιπλέον, στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στις Ασφαλιστικές αναφορικά με τον αριθμό των περιστατικών που έχει εγκρίνει, απορρίψει ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα, τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις που έχει καλύψει, τον αριθμό των εγγεγραμμένων ιατρών, τον αριθμό των εγγεγραμμένων ταξιδιωτών, τον χρόνο ανταπόκρισης καθώς και δημογραφικά στοιχεία.


Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει (μπλοκάρει) το Λογαριασμό της Ασφαλιστικής Εταιρείας προσωρινά, εφόσον η τελευταία δεν έχει προχωρήσει σε εκκαθάριση εντός της συμφωνημένης προθεσμίας με την Εταιρεία.


  1. Η Υπηρεσία στη διάθεσή των Ασφαλιστικών Εταιρειών


Η Ασφαλιστική Εταιρεία, οφείλει εντός πέντε (5) λεπτών από της κοινοποίησης σε αυτή αιτήματος για έλεγχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να διενεργήσει τα απαραίτητά προκειμένου να απαντήσει στην Εταιρεία αν υπάρχει σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υποβάλλεται προς διερεύνηση και αν ναι, αν η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καλύψει το σύνολο ή μέρος του κόστους ανά περιστατικό, ή θα απορρίψει αυτό στο σύνολό του. Ρητά συμφωνείται πως η έγκριση ή απόρριψη ενός αιτήματος εκ μέρους της Υπηρεσίας βασίζεται στους όρους το εκάστοτε συμβολαίου και η Εταιρεία ουδεμία ανάμειξη έχει ως προς αυτή την επιλογή.


Για κάθε περιστατικό η Εταιρεία θα διαβιβάζει τα ελάχιστα δυνατά και απαραίτητα δεδομένα του Ασθενούς/Χρήστη προκειμένου να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους αναφορικά με την κάλυψη εκ μέρους της Ασφαλιστικής Εταιρείας του Περιστατικού.


Εφόσον η Ασφαλιστική Εταιρεία εγκρίνει ένα παραστατικό, οφείλει να καταβάλει τις αντίστοιχες αμοιβές ανά ιατρική πράξη. Αναλυτικές διατάξεις στην Ενότητα Δ παρακάτω.


Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ


Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι ασφαλισμένος ή για οποιοδήποτε λόγο ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν κάνει αποδεκτό τα αίτημα για έγκριση του Περιστατικού κτλ., η Εταιρεία, εφόσον δώσει την έγκρισή του ο Χρήστης, θα χρεώσει για τις ιατρικές πράξεις και την εν γένει παροχή υπηρεσίας υγείας από τους Φορείς Υγείας που παρασχέθησαν με τη δική της διαμεσολάβηση μέσω της Υπηρεσίας, την πιστωτική κάρτα του Χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο Χρήστης. Ως αναφέρθηκε, σε κάθε περίπτωση και πριν την οποιαδήποτε χρέωση, θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού του Χρήστη ένα μήνυμα που θα τον ενημερώνει για το κόστος της ιατρικής πράξης που έχει επιλέξει και θα ζητά τη συγκατάθεσή του για να προχωρήσει στις αντίστοιχες χρεώσεις. Εφόσον δεν αποδεχτεί το κόστος της ιατρικής υπηρεσίας ο Χρήστης, δε θα μπορέσει να προχωρήσει σε περαιτέρω χρήση της Υπηρεσίας. Εφόσον εγκριθεί η δέσμευση του ποσού εκ μέρους του Χρήστη, ενημερώνεται ο Ιατρός για το επείγον περιστατικό και την κλήση να μεταβεί στην τοποθεσία που βρίσκεται ο Ασθενής.. Επομένως σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το κόστος από τον Χρήστη σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στον Ιατρό για την ανάληψη του περιστατικού.


Το κόστος για κάθε Ιατρική Υπηρεσία είναι συγκεκριμένο, σταθερό και δε μεταβάλλεται με την ελεύθερη βούληση των Μελών. Παρόλο που η Εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται για κάθε ιατρική υπηρεσία/ εξέταση, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων ιατρικών υπηρεσιών/εξετάσεων που επιλέγονται από τους Ταξιδιώτες. Με την επιλογή εκ μέρους των Χρηστών της ιατρικής υπηρεσίας και πριν να λάβει η Εταιρεία την πληρωμή, θα ελέγξουμε τις τιμές των ιατρικών υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος στην τιμή μιας ιατρικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο Χρήστη, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί του, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της ενημέρωσης προς τον Ιατρό για να αποδεχτεί το Περιστατικό. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη να προχωρήσει στην αποδοχή της ιατρικής υπηρεσίας με τις σωστές τιμές, ή να την ακυρώσει. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας θα θεωρήσουμε την επιλογή της ιατρικής υπηρεσίας ως ακυρωθείσα.


Οι τιμές που αναγράφονται στις Ιατρικές Υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία. Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο Χρήστη θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών, ή άλλων φορέων πληρωμής.


Ρητώς συμφωνείται ότι ο Ιατρός θα λαμβάνει αμοιβή έως € 70,00 ανά πρωτοβάθμια εξέταση ασθενούς για την οποία εκλήθη μέσω της Εφαρμογής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των Ιατρικών Υπηρεσιών, να τις τροποποιεί ή/και αποσύρει, να επιλέγει τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι εμπλεκόμενοι δε, θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην Πλατφόρμα. Οποιοσδήποτε που δεν επιθυμεί τη συναλλαγή του με την Εταιρεία μέσω της Εφαρμογής, λόγω των αλλαγών στις τιμές, μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί από την Εφαρμογή, οπότε και απενεργοποιείται οριστικά ο Λογαριασμός του.


Κατά καιρούς, ενδέχεται να ισχύουν ειδικές εκπτώσεις στις τιμές μας ή να προσφέρουμε προωθητικά ή εκπτωτικά κουπόνια τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες Ιατρικές Υπηρεσίες. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού ή κωδικού προώθησης θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει οποτεδήποτε μια προσφορά, ένα εκπτωτικό κουπόνι ή έναν κωδικό προώθησης.


Στις περιπτώσεις που η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδεχτεί να καλύψει το Περιστατικό, η Εταιρεία θα διαβιβάσει σε αυτή τα στοιχεία τιμολόγησης του Ιατρού, προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο τιμολόγιο για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης.


Η Εταιρεία για την παροχή της Υπηρεσίας διαμεσολάβησης μεταξύ Ασθενών – Φορέων Υγείας και Ασφαλιστικών Φορέων, όπως αυτή παρέχεται μέσω της Εφαρμογής και με τους όρους που συμφωνούνται στο παρόν, παρέχεται δωρεάν σε Ασθενείς/ Χρήστες και Ασφαλιστικούς Φορείς, όχι όμως και για τους Φορείς Υγείας οι οποίοι οφείλουν να καταβάλλουν στην Εταιρεία για τη χρήση της Υπηρεσία, αμοιβή € 22,89 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ανά περιστατικό πρωτοβάθμιας εξέτασης ασθενούς στον τόπο του περιστατικού. Η χρέωση θα γίνεται με έκδοση σχετικού Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία προς τον Ιατρό. Η ανωτέρω αμοιβή δεν περιλαμβάνει την προμήθεια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος πληρωμών.


Η Εταιρεία συνεργάζεται με Ίδρυμα Πληρωμών για τη διευκόλυνση των συναλλαγών στην Υπηρεσία. Μέσω αυτού ο Ασφαλιστικός Φορέας ή ο ίδιος ο Ασθενής, εφόσον πληρώσει απευθείας (χωρίς τη μεσολάβηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας) θα καταβάλλει την αμοιβή του Ιατρού και ο Ιατρός θα καταβάλλει την αμοιβή της Εταιρείας.

Η είσπραξη των χρημάτων του Ιατρού από την ασφαλιστική εταιρεία ή τον ανασφάλιστο ασθενή θα πραγματοποιείται, αφού πρώτα αφαιρεθούν (συμψηφιστούν):


Η εξόφληση της αμοιβής του Ιατρού με τις επιφυλάξεις που τίθενται στο παρόν θα γίνεται:


Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών:

Ο Ασθενής/Ταξιδιώτης δεν μπορεί να προχωρήσει με ακύρωση της Υπηρεσίας μετά την έκδοση του medical report.

Ο Ασθενής/Ταξιδιώτης χρεώνεται μόνο μετά την έκδοση του medical report. Αμοιβή που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να επιστραφεί μετά την έκδοση ενός τελικού/οριστικού medical report.V. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ DN2ME

1. Γενικά

Πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν για τον περιορισμό της Υπηρεσίας και της ευθύνης της Εταιρείας, η DN2ME δεν κατέχει και δε διευθύνει καμία Κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Ιατρείο και δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και δεν εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει καμία ασφαλιστική Εταιρεία ή Εταιρεία Παροχής Βοήθειας (Assistance) για τη διαχείριση των ασφαλιστικών απαιτήσεων και ουδεμία υπηρεσία ασφάλισης παρέχει.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την εξεύρεση Ιατρού με κάθε μέσο και τρόπο, δε λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει για την έγκυρη και έγκαιρη εύρεση Ιατρών και αντιμετώπιση των περιστατικών, καθόσον η ευθύνη της εξαντλείται στη διαμεσολάβηση προκειμένου να εντοπίσουν τους διαθέσιμους Ιατρούς που βρίσκονται κοντά στο περιστατικό που δηλώνουν οι Χρήστες στην Εφαρμογή. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που θα παρέχουν οι συμβεβλημένοι Φορείς Υγείας στους Χρήστες, για την αμεσότητά τους, τη συνέπεια, το ήθος και τη συμπεριφορά τους.Σε κάθε περίπτωση το DN2ME έχει την αποκλειστική επιμέλεια και φέρει την αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά στην πληρότητα, την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες, σχετικά με τις υπηρεσίες και την ίδια την επιχείρησή της και τη δραστηριοποίησή της.

Αντίστροφα δεν εγγυάται για την έγκαιρη εμφάνιση των Ασθενών στα ραντεβού που κλείνουν με τους Φορείς Υγείας μέσω της διαδικασίας του επείγοντος,, ούτε για το ήθος και τη διαγωγή τους.

Επιπλέον η DN2ME ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Φορέας απορρίψει ένα περιστατικό, καθόσον οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έχουν συναφθεί μεταξύ Χρηστών και Ασφαλιστικών Φορέων, επομένως η Εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα ανεξάρτητο διαδικτυακό εργαλείο υπό τη νομική μορφή που αναλύθηκε στις Ενότητες ανωτέρω. Η Πλατφόρμα δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως πράξη διαφημιστικής προβολής των Φορέων Υγείας που εγγράφονται και συμμετέχουν σε αυτή ή ως διαμεσολάβηση για την εξεύρεση πελατείας, ούτε υπόσχεται σε αυτούς αύξηση ή διατήρηση της πελατείας τους ή άλλο σχετικό όφελος.


Μέσω της Υπηρεσίας η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης:


(α) ανάμεσα σε Ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν ένα θέμα υγείας και τους Ιατρούς και λοιπούς Φορείς Υγείας που οι Χρήστες θα επιλέξουν μέσω της Υπηρεσίας για την περίθαλψη τους,


(β) ανάμεσα σε Ταξιδιώτες και Ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους έχουν σε ισχύ ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της ασφαλιστικής αποζημίωσης αναφορικά με τα Περιστατικά, στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που δίδουν οι Ταξιδιώτες στην Εταιρεία για τη διαμεσολάβηση,


(γ) ανάμεσα στις Ασφαλιστικές Εταιρείες και στους Φορείς Υγείας για την κάλυψη της αμοιβής των τελευταίων από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες για τα Περιστατικά, στα πλαίσια εξουσιοδότησης που δίδουν οι Φορείς Υγείας στην Εταιρεία για τη διαμεσολάβηση αυτή.


Σε περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση της Υπηρεσίας, αναγνωρίζει ότι συνάπτει σύμβαση για την λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει η Φορέας Υγείας μέσω της Πλατφόρμα, συνεπώς η συμβατική αυτή σχέση διέπει και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο με το Φορέα Υγείας που θα επιλέξει, η δε εκπλήρωση της παροχής της ιατρικής υπηρεσίας και φροντίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και του αντίστοιχου Φορέα Υγείας. Αντίστοιχα και για τις σχέσεις μεταξύ Ασφαλιστικών Φορέων και Ταξιδιωτών αλλά και Φορέων Υγείας. Η DN2ME σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Ως εκ τούτου η DN2ME, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί της δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, την εκτέλεση, την αποπληρωμή και την ολοκλήρωση των συναλλαγών μεταξύ Χρηστών και των Μελών και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημιές που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές.

Επιπροσθέτως η Εταιρεία δεν παράγει, παρέχει ή επεξεργάζεται το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που τα Μέλη ανεβάζουν ή προβάλουν στην Πλατφόρμα, ή κατεβάζουν (download) μέσω αυτής και οποιοσδήποτε τυχόν προέλεγχος περιεχομένου αφορά αποκλειστικά και μόνον τεχνικής φύσεως χαρακτηριστικά και στοιχεία καθώς και στοιχεία που έχουν σχέση με το lay out των προβαλλόμενων πληροφοριών σε σχέση με το συνολικό layout της Πλατφόρμας, ώστε το σύνολο του περιεχομένου να εμφανίζεται ομοιογενώς και χωρίς να διαταράσσει την αισθητική ή την λειτουργικότητα της Πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτό δικαιούμαστε να αρνηθούμε την ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου δεν συνάδει με τα ανωτέρω ή να αιτηθούμε την τροποποίησή του από εσάς. ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ή ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. Δικαιούμαστε πάντως (αλλά δεν υποχρεούμαστε), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχουμε το περιεχόμενο που αναρτούν τα Μέλη, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας καθώς και να κατεβάζουμε το περιεχόμενο αυτό. Οποιοδήποτε τεχνικής φύσεως εργαλείο τυχόν σας παρέχουμε για την ανάρτηση του περιεχομένου σας στην Πλατφόρμα παρέχεται αποκλειστικά και μόνον ως τεχνικής φύσεως διευκόλυνση που ουδόλως επηρεάζει την διαμόρφωση του Περιεχομένου.


2. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις DN2ME

2.1 Οριστική διαγραφή Λογαριασμού Μέλους

Πέραν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράψει οριστικά το Λογαριασμό Μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που το Μέλος είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή έχει αιτηθεί για να υπαχθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή και εκκαθάρισης, β) σε περίπτωση που το Μέλος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας, ή/και παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση της Εταιρείας ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στην Εταιρεία ή/και σε οποιοδήποτε Μέλος, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν.

Στις ως άνω περιπτώσεις η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς η Εταιρεία να δίνει δικαίωμα στο Μέλος να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις των Μελών της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.2 Απενεργοποίηση του Λογαριασμού Μέλους

Πέραν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του Μέλους άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι το Μέλος έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ή έχει παραβιάσει οποιαδήποτε κείμενη νομοθεσία (πχ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μέλους, η Εταιρεία δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά το Λογαριασμό του Μέλους, επιφυλασσόμενης ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Μέλους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται για τις περιπτώσεις οριστικής ή προσωρινής απενεργοποίησης του Λογαριασμού του να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση της Υπηρεσία σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η Εταιρεία για τη διαγραφή του Λογαριασμού ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Μελών, βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Μελών.

Εξυπακούεται ότι το Μέλος που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της Υπηρεσίας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

Τυχόν οφειλές του Μέλους προς την Εταιρεία καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός Μέλους, συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους.

2.3 Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Εταιρεία θα ενημερώνει τα Μέλη της με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δε δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

2.4 Παροχή Πληροφοριών

Η Εταιρεία, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Μελών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν, των ιατρικών δεδομένων ή των δεδομένων των πιστωτικών καρτών και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

3. Περιορισμός εγγυήσεων - υποχρεώσεων

Η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μη περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

Επιπλέον η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης τη χρησιμοποιεί (β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Χρηστών έναντι αλλήλων για την αναφορικά με την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές, (γ) την καταλληλότητα των υπηρεσιών Υγείας.

Η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από την Εταιρεία οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Χρήστες συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιο Μέλος έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και κατά την παροχή των υπηρεσιών Υγείας, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών που ενεργούν, (δ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Χρηστών κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή, ιατρικής νομοθεσίας ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

4. Περιορισμός ευθύνης

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι του Χρήστη, των Συνεργατών τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και Περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλήψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers. (β) Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών της, διαγραφή Λογαριασμού Μέλους ή τεχνικά κολλήματα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (γ) Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Εταιρεία ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των Μελών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (δ) Χρήση εκ μέρους των Χρηστών ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Υπηρεσίας και την παροχή των υπηρεσιών Υγείας. (ε) Παράβαση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. (στ) Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ή της ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα. (ζ) Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Πλέον των ανωτέρω ρητά συμφωνούνται τα εξής: Οι Ταξιδιώτες συνάπτουν με τους Φορείς Υγείας αυτόνομες συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών υγείας, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις που δύνανται να βασίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον αυτούς οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση της. Η Εταιρεία σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Η Εταιρεία, οι Συνεργάτες της ή/και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες, δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων μεταξύ Ασθενών και Φορέων Υγείας και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Η Εταιρεία με την παροχή της Υπηρεσίας δε καθίσταται πάροχος υπηρεσιών υγείας και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών, πλην των όσων ρητά έχει επιφυλαχθεί στο παρόν.

Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από τους Φορείς Υγείας) ή τα ειδικά αιτήματα των Χρηστών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τους Φορείς Υγείας, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Ασθενών κατά την επίσκεψή τους στους Φορείς Υγείας ή των Ασθενών ή Φορέων Υγείας από τις Ασφαλιστικές Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Χρήστη ή να λειτουργήσει ως μεσάζων.

Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ .

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για (α) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (β) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Φορέων Υγείας που παρέχονται στο Προφίλ τους, ή σχετικά με τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, (γ) υπηρεσίες που παρέχονται από τους Φορείς Υγείας και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, (δ) τυχόν απόρριψη εκ μέρους των Φορέων Υγείας να παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας, (ε) τυχόν απόρριψη εκ μέρους του Ασφαλιστικού Φορέα να προβεί σε κάλυψη της ασφαλιστικής αποζημίωσης προς το Φορέα Υγείας εκ μέρους του Ταξιδιώτη (στ) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Υπηρεσίας, ή (ζ) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων.

Η ύπαρξη των Φορέων Υγείας και των Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει διαπιστωθεί από την Εταιρεία, η οποία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο να διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία αυτών, ωστόσο η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αν ο Φορέας Υγείας ή η Ασφαλιστική Εταιρεία λειτουργεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης μιας κλήσης ή και επίσκεψης του Χρήστη στο Φορέα Υγείας ή της διεκπεραίωσης μια ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγχει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Μέλη, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναρτώνται και δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση των ανωτέρω.

Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται τις πληροφορίες που προβάλλουν οι Χρήστες στην Πλατφόρμα.

VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Γενικά

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Υπηρεσία και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του στην Πλατφόρμα.

Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους στην Υπηρεσία.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε Μέλος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλεια της πληροφορίας.

Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στην Πλατφόρμα κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας.

Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυώνται ότι:


2. Ειδικότερες υποχρεώσεις Μελών

Οι Χρήστες οφείλουν να μη κάνουν κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας και να δηλώνουν πραγματικά Περιστατικά, οφείλουν δε να εμφανίζονται στα περιστατικά που κλείνουν μέσω της Πλατφόρμας ή να ακυρώνουν αυτά εγκαίρως και οπωσδήποτε να είναι στον τόπο που έχουν ζητήσει τη μετάβαση του Ιατρού για την παροχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Επιπλέον οφείλουν τα στοιχεία των ασφαλιστήριων συμβολαίων να είναι αληθή και σε κάθε περίπτωση και τα στοιχεία πληρωμής τους, ώστε να καταβληθούν στους Φορείς Υγείας οι αμοιβές για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν.

Οι Φορείς Υγείας οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σεβασμό για τον Ασθενή και πάντα στα πλαίσια της ιατρικής δεοντολογίας και των κανόνων της επιστήμης. Κάθε Φορέας Υγείας διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Προφίλ τους στην Πλατφόρμα. Κάθε Φορέα Υγείας είναι υποχρεωμένος να δέχεται το Χρήστη ως συμβαλλόμενο μέρος.

Εκτός από επιπλέον χρεώσεις για χρήση άλλων υπηρεσιών εκ μέρους του Ασθενούς από τους Φορείς Υγείας ή και πρόσθετα έξοδα που απορρέουν κατά την επίσκεψη τους σε αυτούς, Οι Φορείς Υγείας δε θα προβεί σε άλλες χρεώσεις για την ιατρική υπηρεσία που δήλωσε ο Ταξιδιώτης μέσω της Υπηρεσίας (πχ κόστη διαχείρισης/ διεκπεραίωσης, χρέωση πιστωτικής κάρτας, κ.α.), κόστος άλλων υπηρεσιών και εξετάσεων πέρα από αυτές που διατυπώνονται στην επιβεβαίωση που αποστέλλει η Εταιρεία σε αυτόν (Ασθενή), μέσω του medical report.

Η ανάρτηση μιας ιατρικής υπηρεσίας και η αντίστοιχη τιμή αποτελούν δεσμευτική προσφορά προς άμεση παροχή σε όποιον Ταξιδιώτη προβεί σε κράτηση μέσω της Πλατφόρμας. Οι Φορείς Υγείας ευθύνονται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, για την ορθή και σύννομη περιγραφή των υπηρεσιών τους, τους όρους παροχής των. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται αυτές.

Οι Ιατροί που εγγράφονται στην Υπηρεσία δηλώνουν ρητά και εγγυόνται ότι έχουν πλήρη κάλυψη αστικής ευθύνης και ότι το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι σε ισχύ και θα ανανεώνουν αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με την Εταιρεία μέσω της Εφαρμογής.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες οφείλουν να διενεργούν με πάσα επιμέλεια τους ελέγχους και να προβαίνουν στην πληρωμή των Φορέων Υγείας άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.


V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εγγραφή σε Newsletters

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, η Εταιρεία στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της, δύναται να αποστέλλει στο email που δηλώσατε ενημερωτικά δελτία (newsletter). Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ ενημερωθείτε ΕΔΩ .

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε τα εγγεγραμμένα στην υπηρεσία αυτή Μέλη οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο στην υπηρεσία newsletter Μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της DN2ME, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο [email protected] ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνει. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Διαφημίσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies της DN2ME διαβάστε την Πολιτική Cookies .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από την Πλατφόρμα. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στην Πλατφόρμα με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την κοινότητά της Πλατφόρμας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία. Η DN2ME μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

4. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Η Πλατφόρμα και οι επιμέρους ιστοσελ ίδες της, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές της Εταιρείας. Η DN2ME δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες η Πλατφόρμα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο

5. Social Media

Οι επισκέπτες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, g+, linkedin, instagram, twitter ( Social Media ) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η DN2ME μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

VIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Εταιρεία είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας, της Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστικού εργαλείου η άδεια χρήσης του οποίου παραχωρείται από την Εταιρεία στα Εγγεγραμμένα Μέλη με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Η Εταιρεία παραχωρεί δια της παρούσας στα Μέλη της το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η Εταιρεία είναι κυρία και διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλου, των αλγορίθμων, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τα Μέλη, (γ) στην εμπορική ονομασία DOCTOR NEXT TO ME, DN2ME, στο εμπορικό σήμα και στο δικτυακό τόπο www.dn2me.com και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη/ Επιχείρηση μέσω της Υπηρεσίας.

Όλο το περιεχόμενο στην Πλατφόρμα, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό ("Περιεχόμενο"), είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας εκτός από τις Πληροφορίες που τα Μέλη αναρτούν στο Προφίλ τους, οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας τους με εξαίρεση τις αξιολογήσεις. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Πλατφόρμας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτή. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Περιορισμοί της Άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης παραχωρεί στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών του Χρήστη που συνάγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας, και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη για δικούς της εμπορικούς λόγους. Ο Χρήστης και αντίστοιχα η Επιχείρηση διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την εγγραφή τους στην Υπηρεσίας χορηγούν στη Εταιρεία άδεια χρήσης των δεδομένων τους για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν.

IX. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από την Εταιρεία, της μεθόδους συλλογής, το σκοπό και τη νομιμοποιητική βάση για κάθε επεξεργασία αυτών, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα τους, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο.

X. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

2. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

3. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

4. Διαμεσολάβηση

Η Πλατφόρμα και ο Ιατρός & Ασφαλιστική συμφωνούν ότι, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, θα επιδιώκουν να υπάγουν τις διαφορές τους σε διαδικασία διαμεσολάβησης πριν την επιχείρηση άλλων δικαστικών ενεργειών. Ζητήματα που θα υποβάλλονται σε διαμεσολάβηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά διαφορές μεταξύ τους και της Εταιρείας σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών που συμφωνούνται με τους παρόντες όρους, αιτήματα αυτών που δεν μπορούσαν να επιλυθούν μέσω της διαδικασίας του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται στο άρθρο ___ ή ζητήματα που αφορούν την απόδοση και λειτουργία της πλατφόρμας που τυχόν έβλαψαν τα έννομα συμφέροντα τους ή της πλατφόρμας. Τα μέρη δεσμεύονται να προσέρχονται σε διαμεσολάβηση με καλή πίστη και να επιδιώκουν την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών τους εξωδικαστικά. Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη διατηρούν το δικαίωμά τους να προσφεύγουν στη δικαστική οδό για την επίλυση των διαφορών τους πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης μέσω του εσωτερικού συστήματος καταγγελιών ή μέσω διαμεσολάβησης.

Ο Ιατρός & Ασφαλιστική και η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένοι να υπάγουν σε διαμεσολάβηση ζητήματα τα οποία έχουν επανειλημμένα αποτύχει να επιλύσουν μέσω διαμεσολάβησης. Επιπλέον, τα μέρη θα αποφεύγουν να υπάγουν σε διαμεσολάβηση διαφορές που έχουν επανειλημμένα προκύψει από τη μεταξύ τους συμβατική σχέση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον ενδιαφερόμενο χρήστη την υπαγωγή του ζητήματος σε διαμεσολάβηση εφόσον:

α. Ο Ιατρός & Ασφαλιστική έχει επανειλημμένα αιτηθεί την έναρξη διαδικασιών διαμεσολάβησης και έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του από την συμφωνία διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία ή δεν σεβάστηκε τους συμφωνηθέντες όρους κατόπιν αυτής,

β. Ο Ιατρός & Ασφαλιστική έχει κάνει επανειλημμένα χρήση του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών με κακή πίστη (όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις που έχει υποβάλει το ίδιο αίτημα περισσότερες φορές παρά την παροχή αιτιολογημένων αποφάσεων της πλατφόρμας ή/και την παροχή περαιτέρω διευκρινιστικών αιτιάσεων από πλευράς της Πλατφόρμας)

γ. Τα μέρη έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν την επίλυση των διαφορών τους μέσω διαμεσολάβηση, χωρίς επιτυχία.

Για τη συμμόρφωσή της με τις επιταγές του Κανονισμού 2019/1150/ΕΕ, η Εταιρεία έχει ορίσει πιστοποιημένους διαμεσολαβητές προς το σκοπό της διευκόλυνσης πρόσβασης στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και επίλυσης των αναφυόμενων διαφορών μεταξύ αυτής και των χρηστών.

Τόσο η Εταιρεία όσο και ο Ιατρός/Ασφαλιστική συμφωνούν να προσέρχονται στη διαμεσολάβηση κατ’ιδίαν βούληση, εθελοντικά και με καλή πίστη. Αν και η Πλατφόρμα ενθαρρύνει την καλόπιστη έναρξη εργασιών διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών με τους χρήστες, τόσο αυτή όσο και οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμά τους να άγουν τα σχετικά ζητήματα ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων οποιαδήποτε στιγμή πριν, κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαμεσολάβησης.4. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Τα Μέλη και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους οφείλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους , και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:

3. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράληψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στην Εταιρεία, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με τη DN2ME στο [email protected]